/Patvirtintas Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas
2020 m. vasario 24 d.

Patvirtintas Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. DV-86 patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas.

Pateikiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2019 m. veiklos plano vykdymo ataskaita.

Varėnos rajono administracijos
Švietimo skyriaus informacija

2020-02-24T11:19:52+00:00