/Patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių 2019 metų rinkimų grafikas
2019 m. liepos 5 d.

Patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių 2019 metų rinkimų grafikas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu patvirtintas  Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių 2019 metų rinkimų grafikas. Šiuo įsakymu sudarytos Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičių rinkimų komisijos:

2.1. Jakėnų seniūnijos Žilinų seniūnaitijos:

2.1.1. Dainius Junevičius, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Jakėnų seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.1.2. Loreta Šarkienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Jakėnų seniūnijos specialistė;

2.1.3. Dalia Šmigelskienė, Žilinų kaimo bendruomenės pirmininkė.

2.2. Merkinės seniūnijos Stangės ir Nemuno seniūnaitijų:

2.2.1. Gintautas Tebėra, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.2.2. Stasė Avižinienė, Merkinės miestelio bendruomenės deleguota atstovė;

2.2.3. Mindaugas Barysas, Merkinės miestelio bendruomenės deleguotas atstovas;

2.2.4. Rita Janulevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnijos buhalterė.

2.3. Varėnos seniūnijos Senosios Varėnos seniūnaitijos:

2.3.1. Dalius Lukminas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.3.2. Petras Keršys, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas;

2.3.3. Rima Vainalavičienė, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Senosios Varėnos padalinio bibliotekininkė.

2.4. Varėnos seniūnijos Perlojos seniūnaitijos:

2.4.1. Dalius Lukminas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.4.2. Petras Keršys, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas;

2.4.3. Irena Stoškienė, Varėnos kultūros centro struktūrinio teritorinio padalinio Perlojos kultūros centro direktorė.

2.5. Varėnos seniūnijos Šilo, Dzūkų, Vytauto, M. K. Čiurlionio, Parko ir Žaliosios seniūnaitijų:

2.5.1. Dalius Lukminas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.5.2. Petras Grigas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas;

2.5.3. Petras Keršys, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos seniūno pavaduotojas.

2.6. Marcinkonių seniūnijos Marcinkonių seniūnaitijos:

2.6.1. Vilius Petraška, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Marcinkonių seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.6.2. Ramunė Jazukevičienė, Marcinkonių seniūnijos specialistė;

2.6.3. Genė Čeplikienė, Marcinkonių kaimo bendruomenės valdybos narė.

2.7. Matuizų seniūnijos Kalno ir Senųjų Matuizų seniūnaitijų:

2.7.1. Mindaugas Matuiza, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos seniūnas (Komisijos pirmininkas);

2.7.2. Elvyra Katinėlienė, Matuizų kaimo bendruomenės atstovė;

2.7.3. Jadvyga Apanavičienė, Krūminių kaimo bendruomenės atstovė.

 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ 2019 METŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

 

Seniūnaitija Susirinkimo

(iki 500 gyventojų)

vieta

Susirinkimo arba balsavimo raštu

(daugiau kaip 500 gyventojų)

vieta

Susirinkimo/balsavimo raštu

data, laikas

Jakėnų seniūnija
Kuklių Gyvenvietės centras, Kuklių k.   2019-10-02, 17 val.
Vazgirdonių Gyvenvietės centras (prie parduotuvės), Vazgirdonių k.   2019-10-03, 17 val.
Kareivonių Bendruomenės namai, Ąžuolyno g. 14, Kareivonių k.   2019-10-08, 17 val.
Puodžių Bendruomenės namai, Mokyklos g. 5, Puodžių k.   2019-10-09, 17 val.
Žilinų   Seniūnijos patalpos, Mokyklos g. 27, Žilinų k. 2019-10-10, 8–18 val.
Kaniavos seniūnija
Noškūnų R. Arlauskienės sodyba, Liepų g. 6,

Noškūnų k.

  2019-08-26, 17 val.
Rudnios Bendruomenės namai,

Pušyno g. 1, Rudnios k.

  2019-08-26, 18.30 val.
Dubičių Dubičių kultūros centro patalpos, Kunigiškių g. 6, Dubičių k.   2019-08-27, 17 val.
Rakų Gyvenvietės centras

(prie autobusų stotelės),

Rakų k.

  2019-08-27, 18.30 val.
Panočių Kaniavos kultūros centro patalpos, Parko g. 1, Panočių k.   2019-08-28, 17 val.
Jasauskų Kaniavos kultūros centro patalpos, Parko g. 1, Panočių k.   2019-08-28, 18 val.
Lynežerio O. Mortūnienės sodyba, Ežero g. 2, Lynežerio k.   2019-08-29, 17 val.

 

 

Krokšlio Krokšlio kaimo centre prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo, Krokšlio k.   2019-08-29, 18.30 val.

 

Marcinkonių seniūnija
Kabelių Kabelių daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 1, Kabelių k.   2019-09-16, 17.15 val.
Margionių Margionių klojimo teatras, Klojimo g. 6, Margionių k.   2019-09-17, 17.15 val.
Puvočių Vilniaus universiteto patalpose, Merkio g. 12, Puvočių k.   2019-09-18, 17.15 val.
Žiūrų Bendruomenės namai, Kalno g. 7, Žiūrų k.   2019-09-19, 17.15 val.
Marcinkonių   Marcinkonių seniūnijos pastatas, Miškininkų g. 53, Marcinkonių k. 2019-09-20, 8–18 val.
Matuizų seniūnija
Kalno   Matuizų seniūnijos pastatas, Kalno g. 8, Matuizų k. 2019-07-11, 8-18 val.
Senųjų Matuizų   Matuizų seniūnijos pastatas, Kalno g. 8, Matuizų k. 2019-07-11, 8-18 val.
Giraitės Prie Molių sodybos, kaimo centras, Giraitės k.   2019-07-15, 17.10 val.
Krūminių Bendruomenės namai, Beržų g. 8, Krūminių k.   2019-07-16, 17.10 val.
Čebatorių Šalia J. ir G. Kasinskų sodybos, Taurupio g. 36, Čebatorių k.   2019-07-17, 17.10 val.
Voriškių Voriškių g. 2, 4 ir 6 daugiabučių namų vidinis kiemas, Voriškių k.   2019-07-18, 17.10 val.
Pamerkių Miškų urėdijos medelyno patalpos (buvusi girininkija), Geležinkelio g., Pamerkių k.   2019-07-25, 17.10 val.
Merkinės seniūnija
Ilgininkų M. Šimkaus sodyba, Ryto g. 9, Ilgininkų k.   2019-06-18, 17 val.
Vilkiautinio Vilkiautinio kultūros centras, Mokyklos g. 1, Vilkiautinio k.   2019-09-03, 17 val.
Kibyšių Kibyšių kultūros centras, Sodžiaus g. 7, Kibyšių k.   2019-09-04, 17 val.
Panaros Panaros kultūros centras, Nemuno g. 31, Panaros k.   2019-09-05, 17 val.
Pilvingių Pilvingių kaimo bendruomenės patalpos, Gandrų g. 6, Pilvingių k.   2019-09-09, 17 val.
Subartonių Subartonių kaimo bendruomenės patalpos, V. Krėvės g. 11, Subartonių k.   2019-09-10, 17 val.
Stangės (Merkinės mstl.)   Merkinės seniūnijos salė, Gardino g. 1, Merkinės mstl. 2019-09-11, 8–18 val.
Nemuno (Merkinės mstl.)   Merkinės seniūnijos salė, Gardino g. 1, Merkinės mstl. 2019-09-12, 8–18 val.
Norulių Girininkijos patalpos, Liepų g. 4, Norulių k.   2019-09-16, 17 val.
Mardasavo V. Jakavonio sodyba, Glyno g. 28,

Mardasavo k.

  2019-09-17, 17 val.
Samūniškių D. Kasiulienės sodyba,

Kuzamkėlio g. 3, Samūniškių k.

  2019-09-18, 17 val.
Gudakiemio Gudakiemio kaimo bendruomenės patalpos, Kaštonų g. 21, Gudakiemio k.   2019-09-19, 17 val.
Valkininkų seniūnija
Pirčiupių Prie parduotuvės,

Birželio 3-iosios g. 7, Pirčiupių k.

  2019-10-02, 17 val.
Dargužių Bendruomenės namai,

Liepų g. 3, Dargužių k.

  2019-10-02, 18 val.
Daržininkų Bendruomenės namai,

Daržininkų g. 19, Naujųjų Naniškių k.

  2019-10-03, 17 val.
Čižiūnų Valkininkų seniūnijos salė, Vilniaus g. 15, Valkininkų mstl.   2019-10-07, 17 val.
Spenglos Aikštelė prie daugiabučių, Miško g., Spenglos k.   2019-10-08, 17 val.
Užuperkasio O. Griežienės parduotuvė, Užuperkasio g. 18, Užuperkasio k.   2019-10-09, 17 val.
Valkininkų Valkininkų seniūnijos salė, Vilniaus g. 15, Valkininkų mstl.   2019-10-10, 17 val.
Naujųjų Valkininkų Naujųjų Valkininkų biblioteka, Pušelės g. 5-49, Naujųjų Valkininkų k.   2019-10-11, 17 val.
Varėnos seniūnija
Senosios Varėnos   Senosios Varėnos biblioteka, Mokyklos g. 4, Senosios Varėnos k. 2019-07-22, 8–18val.
Perlojos   Perlojos kultūros centras, Perliaus g. 34, Perlojos k. 2019-07-23, 8–18 val.
Sarapiniškių Sarapiniškių kultūros centras, Dainavos g. 7, Sarapiniškių k.   2019-07-24, 17.15 val.
Gudžių Gudžių kultūros centras, Mokyklos g. 1, Gudžių k.   2019-07-25, 17.15 val.
Nedzingės Nedzingės kultūros centras, Mokyklos g. 1, Nedzingės k.   2019-07-26, 17.15 val.
Tolkūnų Tolkūnų biblioteka, Mokyklos g. 8, Tolkūnų k.   2019-07-29, 17.15 val.
Druckūnų Leikūno sodyba, Liepų g. 40, Ežeriekų k.   2019-07-30, 17.15 val.
Šilo   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
Dzūkų   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
Vytauto   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
M. K. Čiurlionio   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
Parko   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
Žalioji   Varėnos seniūnijos pastatas (kab. Nr. 23), J. Basanavičiaus g. 40, Varėna 2019-07-31, 8–18 val.
Vydenių seniūnija
Barčių Pievų g. 31, Barčių k.   2019-08-01, 17 val.
Dainavos Audriaus Versecko sodyba, Dainavos g. 29, Dainavos k.   2019-08-03, 11 val.
Vydenių Vydenių kultūros ir pramogų centras, Vydenių g. 12, Vydenių k.   2019-08-05, 17 val.
Kijučių Kijučių kaimo paplūdimio pavėsinė, Kijučių k.   2019-08-06, 17 val.
Krivilių Krivilių bendruomenės socialinių paslaugų centras, Krivio g. 27, Krivilių k.   2019-08-07, 17 val.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2019-08-14T09:23:06+00:00