/Patvirtinti Merkinės seniūnijos Gudakiemio, Kibyšių, Mardasavo, Nemuno, Norulių, Panaros, Samūniškių, Stangės, Subartonių, Vilkiautinio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų rezultatai
2019 m. rugsėjo 25 d.

Patvirtinti Merkinės seniūnijos Gudakiemio, Kibyšių, Mardasavo, Nemuno, Norulių, Panaros, Samūniškių, Stangės, Subartonių, Vilkiautinio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų rezultatai

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnijos Gudakiemio, Kibyšių, Mardasavo, Nemuno, Norulių, Panaros, Samūniškių, Stangės, Subartonių, Vilkiautinio seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų rezultatai:

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė Išrinkto seniūnaičio gyvenamoji vieta
MERKINĖS SENIŪNIJA
1. Gudakiemio seniūnaitija Gintautas Bilinskas Burokaraisčio k.
2. Kibyšių seniūnaitija Rūta Jankeliūnienė Kibyšių k.
3. Mardasavo seniūnaitija Jonas Jakavonis Kasčiūnų k.
4. Nemuno seniūnaitija (Merkinės mstl.) Ričardas Sinkevičius Merkinės mstl.
5. Norulių seniūnaitija Valdas Česnulevičius Norulių k.
6. Panaros seniūnaitija Ona Bubnelienė Panaros k.
7. Samūniškių seniūnaitija Danutė Kasiulienė Samūniškių k.
8. Stangės seniūnaitija (Merkinės mstl.) Juozas Kvaraciejus Merkinės mstl.
9. Subartonių seniūnaitija Onutė Slaminienė Subartonių k.
10. Vilkiautinio seniūnaitija Veronika Sauliūnienė Vilkiautinio k.
Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-09-30T11:22:57+00:00