/Patvirtinti Merkinės seniūnijos Pilvingių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų rezultatai
2019 m. gruodžio 5 d.

Patvirtinti Merkinės seniūnijos Pilvingių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų rezultatai

Varėnos rajono savivaldybės adminiostracijos direktoriau 2019 gruodžio 5 d. įsakymu patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnijos Pilvingių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų rezultatai:

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė Išrinkto seniūnaičio gyvenamoji vieta
MERKINĖS SENIŪNIJA
1. Pilvingių seniūnaitija Elena Dabrukienė Pilvingių k.

 

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el.p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2019-12-05T20:39:40+00:00