/Rašytojui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui Černiauskui skirta nacionalinė J. Basanavičiaus premija
2018 m. lapkričio 27 d.

Rašytojui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui Černiauskui skirta nacionalinė J. Basanavičiaus premija

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premijos komisija 2018 metų premija įvertino du Varėnos krašto etninės kultūros puoselėtojus – rašytoją, gamtininką, kraštotyrininką  Henriką Gudavičių ir fotomenininką Algimantą Černiauską. Jiems premija skirta  už Dzūkijos nacionaliniame parke per dvidešimt penkerius metus surinktą, užrašytą, nufotografuotą ir publikuotą lietuviškosios etninės kultūros istoriniams tyrimams vertingą ir reikšmingą medžiagą – Dainavos krašto ir jos gyventojų unikalumą atskleidžiančias knygas ir leidžiamą Dzūkijos nacionalinio parko laikraštį „Šalcinis“.

Gudavičius ir A.Černiauskas dirba Dzūkijos nacionalinio parko direkcijoje nuo pat parko įsikūrimo ir yra ne vienos meninės, publicistinės, etnokultūrinės ir edukacinės veiklos bendraautoriai.

Per pastaruosius penkerius metus buvo išleistos Henriko Gudavičiaus parašytos ir Algimanto Černiausko fotografijomis iliustruotos knygos: ,,Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus“, ,,Gamtmeldžio sodas“, ,,Laiškai iš kaimo“, ,,Nerūpėjo niekur išvažiuoti“, ,,Tarp žemės ir dangaus“. Jose atskleidžiamas Dainavos krašto gamtos, kraštovaizdžio, vietos žmonių ryškūs paveikslai, senųjų kaimų kultūrinio ir dvasinio paveldo lobiai.

Nuo 1992 m. rašytojo H.Gudavičiaus sumanymu leidžiamas ir fotomenininko A.Černiausko nuotraukomis iliustruojamas laikraštis ,,Šalcinis“ atspindinti ir aiškina Dainavos krašto kalbinės kultūros, etikos ir estetikos, papročių ir tradicijų vertybes. Fotomenininkas A.Černiauskas kartu su broliu Mindaugu Černiausku nuolat rengia savo darbų parodas etnokultūrine ar gamtine tematika įvairiuose Lietuvos miestuose ir užsienio šalyse.

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija ir ženklas H. Gudavičiui ir  A. Černiauskui bus įteikti Vasario 16 – osios proga kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis.

Sveikiname H. Gudavičių ir A.Černiauską ir džiaugiamės bei didžiuojamės, kad šia prestižine premija įvertinti Varėnos kraštą savo kūrybiniais darbais ne vienerius metus garsinantys kūrėjai.

Parengta pagal LR kultūros ministerijos išplatintą pranešimą.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

2018-11-27T11:23:33+00:00