/Rengiami miesto plėtros strategijos pakeitimai – kviečiame teikti pasiūlymus
2018 m. spalio 5 d.

Rengiami miesto plėtros strategijos pakeitimai – kviečiame teikti pasiūlymus

Varėnos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Varėnos miesto VVG) inicijuoja Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus ir kviečia Varėnos miesto bendruomenės narius teikti savo įžvalgas ir pasiūlymus.

Siūlomi Strategijos pakeitimai:

  • 5-oje dalyje: prie 1.1.1. veiksmo Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims prijungti 1.1.2. veiksmą Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Varėnos mieste, pakeičiant 1.1.1. veiksmo pavadinimą į Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims bei bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių ir tautinėms mažumoms priklausančių asmenų socialinę integraciją Varėnos mieste. Kartu atitinkamai siūloma priskirti numatytą finansavimą 1.1.2. veiksmui prie 1.1.1. veiksmo, rezervuojant 10 000 Eur pabėgėlių socialinei integracijos projektui.
  • Tikslinamos ir papildomos tinkamos tikslinės grupės projektiniams pasiūlymams pagal 1.1.1. veiksmą, atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus.
  • Siekiant įgyvendinti dar bent vieną projektą, skirtą ekonomiškai neaktyvių gyventojų socialinei integracijai, papildomai lėšų (apie 1750 Eur) iš 1.1.1. veiksmo siūloma perkelti į 2.1.1. veiksmą Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje.
  • Atsižvelgiant į faktinę situaciją siūloma keisti visų veiksmų lėšų poreikį ir finansavimo šaltinių pasiskirstymą.
  • 14-oje lentelėje „Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos veiksmų planas“ atsisakoma 4-ojo ir 5-ojo projektinių pasiūlymų kvietimo skelbimo, paliekant tris ir, esant poreikiui, papildomą kvietimą.
  • Tikslinamas Vietos plėtros strategijos finansinis planas (Strategijos 7-a dalis).
  • Siūlomi kiti smulkūs pakeitimai.

Su pakeitimais galite susipažinti čia. (Siūlomi keisti punktai, dalys ir nuostatos pažymėtos raudonai).

Turėdami pastabų ar norėdami pateikti kitų pasiūlymų, maloniai prašome juos rašyti el. p. adomas.t@gmail.com iki 2018 m. spalio 19 d.

Varėnos miesto VVG inf.

2018-10-16T10:31:33+00:00