/Savivaldybė įgyvendina Varėnos rajono gabių vaikų skatinimo ir studentų rėmimo programą
2021 m. spalio 12 d.

Savivaldybė įgyvendina Varėnos rajono gabių vaikų skatinimo ir studentų rėmimo programą

Siekdama pagerinti aukštojo mokslo prieinamumą Varėnos rajono savivaldybės mokyklas baigusiems abiturientams, savivaldybė įgyvendina Varėnos rajono gabių vaikų skatinimo ir studentų rėmimo programą.

Kviečiame Varėnos rajono dieninių studijų studentus (sesijos egzaminus išlaikiusius ne mažesniu kaip 8 balai vidurkiu ar įstojusius į pirmą kursą, jeigu brandos egzaminai išlaikyti 8-10 balų, o valstybiniai egzaminai ne mažiau kaip 70 balų) teikti prašymus gauti finansinę paramą studijoms. Studentai turi teisę gauti paramą, kai šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra ne didesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

  1. Yra su negalia arba vienas iš tėvų yra neįgalūs.
  2. Vienas iš tėvų miręs arba tėvai nesirūpina vaikais.
  3. Yra iš daugiavaikės šeimos (trys ir daugiau vaikų).
  4. Yra iš šeimų, kurios gauna arba turi teisę gauti socialinę pašalpą.

Studentai, gaunantys visišką valstybės išlaikymą arba globos (rūpybos) išmoką, negali pretenduoti į Varėnos rajono savivaldybės finansinę paramą studijoms.

Prie prašymo būtina pridėti šiuos dokumentus:

  1. Studijų knygelės (semestro rezultatų suvestinės) su paskutinės sesijos įvertinimais kopiją, patvirtintą dekanato ar katedros atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu, arba atestato su priedu kopijas, patvirtintas mokyklos spaudu, ir pažymą apie mokymąsi aukštojoje mokykloje.
  2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
  3. Pažymas apie visas šeimos narių pajamas.

Prašymai priimami iki š. m. spalio 25 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (I aukšte). Išsamesnę informaciją teikia Švietimo skyriaus vyr. specialistė Inga Kudarauskienė, el. p. inga.kudarauskiene@varena.lt

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
2021-10-12T10:25:17+00:00