/Vaikų ugdymas Varėnos neformaliojo švietimo įstaigose
2020 m. gegužės 15 d.

Vaikų ugdymas Varėnos neformaliojo švietimo įstaigose

Lietuvoje paskelbus karantiną Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje ir Varėnos moksleivių kūrybos centre neformaliojo švietimo veiklos buvo organizuojamos nuotoliniu būdu ir vyko gana sklandžiai.

Ruošdamosi nuotoliniam mokymui, mokyklų bendruomenės susitarė dėl ugdymo formų virtualioje aplinkoje, ugdymo turinio pritaikymo ir grįžtamojo ryšio. Vaikams, neturintiems priemonių mokytis muzikos namuose karantino metu, J. Čiurlionytės  menų mokykla organizavo pagalbą ir nupirko 4 elektrinius pianinus „ROLAND“. Džiugu, kad neatlygintinos paramos mokykla sulaukė iš mokinių tėvų, kurie padovanojo tris klavišinius instrumentus. Moksleivių kūrybos centras perdavė mokiniams priemones, reikalingas kūrybinėms užduotims atlikti. Pedagogai sėkmingai skaitmenino dalį ugdymo turinio, koregavo ugdymo planus, mokymą orientuodami į vaiko individualių gebėjimų ugdymą. Pasitarus su mokyklų bendruomenėmis, nuspręsta tęsti iki šių mokslo metų pabaigos nuotolinį neformalųjį švietimą Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje ugdymo procesas baigsis gegužės 31 d., Varėnos moksleivių kūrybos centre – birželio 12 d. Švelninant karantino sąlygas šalyje, nuo gegužės 18 d. neformaliojo švietimo mokyklose pagal poreikį gali būti teikiamos būtinosios individualios kontaktinės konsultacijos.

Pasibaigus mokslo metams, šiose įstaigose vyks nuotolinio mokymosi proceso kokybės aptarimas ir įvertinimas. J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro bendruomenės dalyvaus projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ veiklose: vyks virtualios konferencijos, bus sukurta Menų terapijos taikymo ugdymo programa, o rugpjūčio pabaigoje planuojama organizuoti vaikų stovyklą.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

 

2020-05-15T17:03:08+00:00