/Varėnos krašto dainininką ir muzikantą Stanislovą Česnulevičių palydint
2018 m. lapkričio 26 d.

Varėnos krašto dainininką ir muzikantą Stanislovą Česnulevičių palydint

Su giliu liūdesiu lapkričio 23 d. išlydėjome į amžinybę Stanislovą Česnulevičių, geriausią Dzūkijos krašto šokėją, muzikantą, grojantį lūpine armonikėle, ir dainų pateikėją. Stanislovas gimė 1929 m. Varėnos rajono Marcinkonių kaime. Po motinos mirties jis persikėlė gyventi į Noškūnų kaimą, kuriame su broliu ir užaugo. Atlikęs karinę tarnybą, Stanislovas grįžo į gimtuosius Marcinkonis. Čia sutiko savo žmoną Juzytę. Marcinkonyse pragyveno visą savo gyvenimą, užaugino dvi dukras.

Stanislovas buvo Marcinkonių etnografinio ansamblio siela, be jo ansamblis nebūtų tiek pasiekęs. Nuo pat ansamblio įkūrimo 1971 metais iki 2017 metų jis lankė šį ansamblį.

Stanislovas buvo geriausias ansamblio šokėjas ir muzikantas, grojantis lūpine armonikėle. Jis daug metų gruodžio mėnesį tapdavo dzūkišku Kalėdų Seneliu iš Čepkelių raisto. Seneliu, kuris pagal visas dzūkiškas tradicijas lanko vaikus ir neša jiems dovanas.

Jis taip pat dalyvavo daugelyje Lietuvos radijo ir televizijos etnografinių laidų, kuriose buvo pasakojama apie senuosius dzūkų papročius, apeigas, tikėjimus, humorą.Iškiliam mūsų krašto atlikėjui išėjus į amžinybę, jo lobis – šokiai, atliekama muzika ir dainos išliks su mumis ir tarp mūsų, išliks šeimoje, vaikuose, liks kultūros darbuotojų prisiminimuose, Lietuvos archyvuose.

 

Varėnos rajono kultūros darbuotojai

2018-11-26T13:25:04+00:00