/Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta šildymo sezono pabaiga
2020 m. balandžio 23 d.

Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta šildymo sezono pabaiga

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2020 m. balandžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybėje nustatyta 2019–2020 metų šildymo sezono pabaiga. Šiuo įsakymu rajono savivaldybės biudžetinėms, sveikatos priežiūros, gydymo, švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigoms bei Varėnos rajono savivaldybės administraciniams padaliniams 2019–2020 metų šildymo sezono pabaiga nustatyta nuo 2020 m. balandžio 24 d, tačiau išvardintų subjektų vadovams suteikti įgaliojimai savarankiškai spręsti dėl šildymo sezono pabaigos, užtikrinant Lietuvos higienos normose reglamentuotus patalpų mikroklimato parametrus.

Įsakymas pasirašytas vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktais bei atsižvelgiant į faktines lauko oro temperatūras.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2020-04-23T15:47:34+00:00