/Varėnos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos įgyvendinimo konkursas
2020 m. sausio 10 d.

Varėnos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos įgyvendinimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybė organizuoja darbdavių atranką Užimtumo didinimo 2020 metų programai vykdyti. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d.

 Programoje numatyti šie laikino pobūdžio darbai:

  1. miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;
  2. socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto pagalbiniai darbai;
  3. pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
  4. istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, tvarkymo darbai;
  5. upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai;
  6. miškų sodinimo, priežiūros ir tvarkymo pagalbiniai darbai;
  7. pagalbiniai vaikų priežiūros darbai ikimokyklinėse įstaigose;
  8. pagalbiniai darbai teikiant socialinės laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims.

Laikino pobūdžio darbai asmenims įdarbinti gali būti organizuojami Varėnos rajono valstybinėse (biudžetinėse) įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

            Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį laikino pobūdžio darbams atlikti Užimtumo tarnybos prie LR SADM Varėnos skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama darbo užmokesčio pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį, privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, nepanaudotų atostogų kompensacijos. Kompensacijas darbdaviams moka Varėnos rajono savivaldybė. 2020 metais vidutinė vieno asmens dalyvavimo užimtumo didinimo programoje trukmė – 4 mėnesiai.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti užimtumo didinimo programoje, pateikia paraišką Savivaldybei. Prašymuose darbdaviai nurodo planuojamų vykdyti darbų pavadinimą, pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas numatomų įdarbinti asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus. Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 16 d. iki 2020 m. sausio 24 d. 15 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 57 kab.,Vytauto g.12, Varėna, tel. (8 310) 31 996, el. p. valdas.tamulevicius@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus informacija

2020-01-10T13:12:02+00:00