/„Varpilės“ giesmės ir dainos Baltarusijos Gervėčiuose
2019 m. birželio 18 d.

„Varpilės“ giesmės ir dainos Baltarusijos Gervėčiuose

Gervėčių katalikų Švč. Trejybės parapijos klebono ir Tarptautinio „Gervėčių“ klubo pirmininko kvietimu Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ dalyvavo Gervėčių Švč. Trejybės atlaiduose.

Atliktos sakralinės giesmės Švč. Trejybės Gervėčių parapijos bažnyčioje ir dalyvauta kultūrinėje programoje, kurioje pasirodė vietos kolektyvai ir chorai iš Lietuvos.

 

Varėnos kultūros centro mišraus choro „Varpilė“ informacija

2019-07-18T15:46:53+00:00