/Aukcionas
2020 m. vasario 26 d.

Aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas kultūros centro pastatas (unikalus Nr. 4400-4203-8595, pažymėjimas plane 1C1m, statybos metai – 1930, bendras plotas – 225,87 kv. m, 1 aukšto, sienos – rąstai) ir jam priskirtas 0,0897 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5098-4962), esantys Varėnos r. sav., Varėnos sen., Nedzingės k., Mokyklos g. 10. Aukciono Nr. 18186747 svetainėje www.evarzytines.lt. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Aukciono sąlygas galima rasti Savivaldybės svetainėje www.varena/aukcionai, konkursai ir skelbimai.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

 

2020-02-28T15:23:48+00:00