/Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019–2020 metais konkursas
2018 m. spalio 4 d.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019–2020 metais konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius skelbia konkursą „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019-2020 metais“.  Kultūros ir sporto skyrius (Vytauto g. 12, Varėna) iki lapkričio 5 dienos priima paraiškas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti. Projekto paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019-2020 metais  konkurso nuostatų 13 punkto reikalavimus.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti  projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.

Konkurso būdu finansuotinos nuolatinio pobūdžio (nepertraukiamos ir ne rečiau kaip du kartus per savaitę) vykdomos veiklos: treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla.

Nenuolatinio pobūdžio veiklos: pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai gali būti finansuojamos tik esant projekte numatytai nuolatinio pobūdžio veiklai.

Projektų tikslinė asmenų grupė – neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui gauti 2019 m.  konkurso nuostatus galite rasti čia.

Informaciją teikia Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Saulius Korocejus tel. (8 310) 32 014, el.p.: saulius.korocejus@varena.lt

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2018-10-04T12:02:39+00:00