/Nuomos konkursas
2019 m. balandžio 2 d.

Nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų (patalpos, Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje pažymėtos indeksais 1-1 (plotas 2,26 kv. m), 1-2 (plotas 12,85 kv. m), 1-3 (plotas 13,85 kv. m), 1-4 (plotas 2,34 kv. m), 1-7 (plotas 59,82 kv. m), 1-8 (plotas 16,41 kv. m), bendras plotas 107,53 kv. m), esančių pastate (unikalus Nr. 4400-0914-3933), Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Dubičių k., Piliakalnio g. 3, nuomos konkursas prekybos ir paslaugų veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų. Pradinis nuompinigių dydis – 0,19 euro (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Asmenys arba jų atstovai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, skelbime nurodytu laiku pateikia atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS 107,53 KV. M), ESANČIŲ PASTATE, VARĖNOS R. SAV., KANIAVOS SEN., DUBIČIŲ K., PILIAKALNIO G. 3, NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko pavadinimas, adresas ir kodas, sąskaitos numeris;
  2. Siūlomas konkretus turto nuompinigių dydis.

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį už 3 mėnesius.

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 2 d. iki balandžio 18 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993.

Komisijos posėdis vyks 2019 m. balandžio 18 d. 10 val. Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.)

2019-04-03T10:08:03+00:00