/Patalpų nuomos konkursas
2021 m. kovo 1 d.

Patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 10,94 kv. m), esančių administraciniame pastate J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, nuomos konkursas paslaugų ir administracinei veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

Pradinis nuompinigių dydis – 1,07 euro (be PVM) 1,29 (su PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS 10,94 KV. M), ESANČIŲ VARĖNOS M., J. BASANAVIČIAUS G. 7, NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška dalyvauti konkurse.
  2. Siūlomas konkretus mėnesinis turto nuompinigių dydis (ne mažesnis nei 14,11 Eur).
  3. Siūlomas konkretus metinis turto nuompinigių dydis (ne mažesnis nei 169,32 Eur).

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį su PVM už 3 mėnesius – 42,33 Eur.

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2021 m. kovo 2 d. 9 val. iki kovo 16 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993.

Komisijos posėdis vyks 2021 m. kovo 16 10 val. Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.)

Nuomos konkurso sąlygos.

Paraiška dalyvauti konkurse.

 

2021-03-01T10:02:33+00:00