/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. liepos 31 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) gyvenamojo namo Nemunaičio g. 14, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. liepos 31 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-09-11T15:42:15+00:00