/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. liepos 31 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Kitų inžinerinių statinių, Dzūkų g. 64, Varėnoje supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. liepos 31 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-09-11T15:43:28+00:00