/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2019 m. birželio 21 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų V. Krėvės g., Varėnos m., Varėnos r. sav., statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje ir Jiems pritarta.

2019-06-25T15:58:32+00:00