/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2019 m. lapkričio 20 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

        Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Kitų inžinerinių statinių (privažiavimų, takų, automobilių stovėjimo aikštelių), M.K. Čiurlionio g. 61, Varėnos m., Varėnos r., sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2019 m. lapkričio 20 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2019-11-21T16:35:06+00:00