/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. sausio 3 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) Melioratorių g., Varėnos m., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. sausio 3 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-01-08T14:41:18+00:00