/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2019 m. gegužės 27 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti projekto „Poilsio paskirties pastato P. Buckaus g. 31A, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje ir Jiems pritarta.

2019-05-28T15:48:23+00:00