/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. gruodžio 16 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastato Kauno g. 3, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. gruodžio 16 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

2021-12-16T17:10:23+00:00