/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. gruodžio 23 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

    Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pušyno g. 18f, Pirčiupių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. gruodžio 23 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

2021-12-28T12:36:14+00:00