/Savivaldybė perka vieno kambario butą
2018 m. spalio 2 d.

Savivaldybė perka vieno kambario butą

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), įgyvendindama projektą ,,Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, skelbiamų derybų būdu perka vieną 1 kambario butą Varėnoje arba Matuizų k., Matuizų sen..

Pirkimo dokumentus galima gauti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna arba interneto svetainėje www.varena.lt/teisinė informacija.

Pasiūlymai priimami iki 2018 m. spalio 15 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50  kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Pasiūlymai su nekilnojamojo turto dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose. Pasiūlymą kandidatas pateikia pats arba atsiunčia paštu. Ant  voko turi būti užrašyta kuriai pirkimo daliai teikiamas pasiūlymas.

Pasiūlyme turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina, pateikta kadastrinių matavimų bylos kopija, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos; buto energinio naudingumo sertifikato kopija; jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis; bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamąjį daiktą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka. Jeigu kandidatas negali dalyvauti pats, turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Informacija teikiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna, telefonas pasiteirauti – (8 310) 31 992.

2018-10-02T12:51:21+00:00