/Savivaldybė perka žemės sklypą Liškiavos kaimo kapinėms plėsti
2020 m. vasario 17 d.

Savivaldybė perka žemės sklypą Liškiavos kaimo kapinėms plėsti

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt), skelbiamų derybų būdu perka žemės sklypą Varėnos rajono Merkinės seniūnijoje Liškiavos kaimo kapinėms plėsti.

Pirkimo dokumentus galima gauti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna arba interneto svetainėje www.varena.lt/teisinė informacija. Paraiškos forma yra pirkimo dokumente.

Pasiūlymai priimami iki 2020 m. kovo 31 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50  kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Pasiūlymai su nekilnojamojo turto dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose, ant kurių nurodami kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) ir užrašyta ,,Žemės sklypo Varėnos r. sav. Merkinės sen. Liškiavos k. pirkimas. Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna.“       Pasiūlymą kandidatas pateikia pats arba atsiunčia paštu.

Pasiūlyme turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina, pateikti siūlomo parduoti žemės sklypo dokumentai – nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos; kadastro duomenų bylos kopija;

bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažyma dėl siūlomo parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti. Jeigu kandidatas negali dalyvauti pats, turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Informacija teikiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna, telefonas pasiteirauti – (8 310) 31 992.

 

 

 

2020-02-17T10:39:30+00:00