/Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas
2020 m. birželio 30 d.

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo liepos 7 dienos iki liepos 26 dienos skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2020 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.

Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite apačioje.

Informaciją apie konkursą teikia Daiva Grigėnė, tel. 8 603 98 811.

Užpildytas paraiškas galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Vytauto g. 12, Varėnoje arba iki liepos 26 dienos siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei, Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Varėnos rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų koordinatorės informacija

2020-07-02T14:16:02+00:00