/STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2019 m. lapkričio 20 d.

STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES (GATVĖS) MELIORATORIŲ G., VARĖNOS M., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Melioratorių g., Varėnos m., Varėnos r. sav. Rekonstruojama Melioratorių g. yra nesuformuotame žemės sklype, kuris priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Primum GROUP“, Erlandas Jurgelevičius, el. p.: erlandas@primum.lt, tel. Nr.: 8 (675) 20342
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna, el. p.: info@varena.lt; Tel. Nr.: (8 310) 33 086
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12 (kab. Nr. 54), LT – 65184 Varėna. Darbo dienomis nuo I iki IV, 8:00 – 17:00 val., o V  8:00 iki 15:45 val.; kontaktinis asmuo – Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas Vytautas Jotautas, tel. Nr.: (8 310) 33 086
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais taip pat galima Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje (www.varena.lt) paskelbimo dienos.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: el. paštu info@primum.lt arba adresu UAB „Primum group“, Kareivių g. 6. LT-09117, Vilnius iki 2019 m. gruodžio 05 d. 18.00 val.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Varėnos rajono savivaldybės administracijoje (I – mojo aukšto didžiojoje posėdžių salėje) Vytauto g. 12, Varėna.
2019 m. gruodžio 5 d., nuo 17:00 iki 18:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2020-01-08T14:47:27+00:00