/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 27 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1C3P) PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATĄ REKONSTRAVIMO IR KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (2C4P) PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATĄ KAPITALINIO REMONTO MIŠKO G. 1, SPENGLOS K., VARĖNOS R., PROJEKTAS” projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Spenglos k., Miško g. 1 (kad. Nr. 3873/0008:319 Valkininkų k.v.);
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Hidroterra“, projekto vadovė Valda Karoblienė, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Sigitas Valiukonis, sigitas@hidroterra.lt, tel. 8 620 34885;
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Veisnera“, Rūdos k. 3A, Rūda, 67333 Lazdijų r., tel. 8 687 57559, el. paštas andrius.staniukenas@feroxbaltic.lt;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val., tel. 8 620 34885, taip pat Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt iki 2021-11-11;
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti iki 2021-11-11 16 val.: raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius;el. paštu – info@hidroterra.lt ;
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešojo susirinkimo vieta: Valkininkų seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus g. 15, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. Viešojo susirinkimo laikas: 2021-11-11 nuo 16:00 val.

Esant karantino apribojimams, kurių metu būtų uždrausti kontaktiniai susirinkimai, susirinkimas būtų organizuojamas nuotoliniu būdu:
prisijungimo nuoroda: https://bit.ly/3m0EXPh

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 

2021-10-27T17:12:24+00:00