/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. spalio 28 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti rengiamo projekto Gydymo paskirties pastato-ligoninės, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Seinų g. 3, dalies patalpų paskirties pakeitimo į du gyvenamosios paskirties butus, projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Seinų g. 3, žemės sklypo kad. Nr. 3835/0007:180;
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: esama žemės sklypo paskirtis: kita. Esamas naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Gydymo;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: PV Tomas Vaikasas, el.p. tomas@trimatesidejos.lt, tel. Nr. +370 672 72728.
Statytojas: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, Vytauto g. 12, Varėna. Tel. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaunas, E. Levino g. 19, tel. +370 672 72728,  laikas 09.00-17.00. Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: informacija teikiama iki 2022-11-16. El. paštu tomas@trimatesidejos.lt, tel. Nr. +370 672 72728;
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2022-11-16 susirinkimo pradžia :17.00 Nuoroda į prisijungimą: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86023747648?pwd=cEwxczVHTnh3RE5MYzk4TTljbjd5dz09
Meeting ID: 860 2374 7648
Passcode: mjX2sc     

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija                    

2022-10-28T14:09:26+00:00