/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. spalio 28 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti rengiamo projekto Gydymo paskirties pastato- ambulatorijos, Varėnos r. sav., Valkininkai, Vilniaus g. 18, dalies patalpų paskirties pakeitimo į gyvenamosios paskirties butą, projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Varėnos r. sav., Valkininkai, Vilniaus g. 18;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: PV Tomas Vaikasas, el.p. tomas@trimatesidejos.lt, tel. Nr. +370 672 72728;
Statytojas: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, Vytauto g. 12, Varėna. Tel. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaunas, E. Levino g. 19, tel. +370 672 72728,  laikas 09.00-17.00. Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: informacija teikiama iki 2022-11-16.
El. paštu tomas@trimatesidejos.lt, tel. Nr. +370 672 72728;
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2022-11-16 susirinkimo pradžia :18.00 Nuoroda į prisijungimą:
Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/89626545531?pwd=SDNPSTY1Wm03L0RHSEZQd1c0a0YvZz09
Meeting ID: 896 2654 5531
Passcode: ncS12e       

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija                   

2022-10-28T14:21:30+00:00