/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2023 m. sausio 24 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Kitos paskirties inžinerinio statinio, Vytauto g. 43, Varėnos m., Varėnos r. sav., statybos projektas “ projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas: Vytauto g. 43, Varėnos m., Varėnos sen., Varėnos r. sav.; Sklypo  kadastrinis Nr.3875/0002:4;
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys;
  3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;
  4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas ar įgaliotas atstovas: UAB „Vizija namams“ įgaliotas asmuo direktorė R. Tamulienė, tel. 8-605- 04203, el. p. vizijanamams@gmail.com.;
  5. Statytojas: UAB “Delca Invest”, el.p.: p@delca-invest.lt  ., tel.: 8 640 65642;
  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Vizija namams“, Savanorių g. 2, Varėnos m., tel.: 8-605-04203; Nuo 2023 m. sausio 18 iki  vasario 7 d., darbo dienomis 13:00-17:00 val. ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.varena.lt;
  7. Visuomenės atstovų teikiami pasiūlymai projektuotojui: iki 2023 m. vasario 7 d. 16.00 val., el. p.: vizijanamams@gmail.com, telefonu: 8-605-04203;
  8. Viešo susirinkimo duomenys: viešas susirinkimas, kuriame bus aptariamas kitos paskirties inžinerinio statinio statybos, projektiniai pasiūlymai, įvyks 2023 m. vasario 7 d. 16:00-17:00 val., nuotoliniu būdu. Nuoroda į susirinkimą : https://meet.google.com/oth-uowj-akh

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2023-01-25T11:46:55+00:00