/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2019 m. gegužės 23 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Visuomenės informavimas apie Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų Šilo g. Varėnos m., Varėnos sen., Varėnos r. sav. rekonstrukcijos projekto projektinius pasiūlymus 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Šilo g., Varėnos m., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Projektuojama Šilo g. ir inžineriniai tinklai yra neregistruotame žemės sklype.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės

Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „SRP Projektas“, Simonas Lapėnas, el. p.: simonas.lapenas@srp-projektas.lt, tel. 8 (615) 43 406 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono nr.):

Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna, el. p. info@varena.lt;

Tel. 8 (310) 31 515

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.; Tel. 8 (310) 31 515, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais taip pat galima Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt.

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje (www.varena.lt) paskelbimo dienos. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu info@srp-projektas.lt arba adresu
UAB „SRP projektas“, Savanorių pr. 176C, LT – 03154, Vilnius, iki 2019 m. birželio 6 d. 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vieta (adresas): Varėnos rajono savivaldybės administracija, I – mojo aukšto salė. Vytauto g. 12, Varėna

Data ir laikas: 2019 m. birželio 11 d., nuo 18:00 iki 19:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų grafine dalis

2019-11-21T16:47:58+00:00