/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. liepos 14 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  APIE KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ DZŪKŲ G. 64, VARĖNOJE, SUPAPRASTINTĄ STATYBOS PROJEKTĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Varėna, Dzūkų g. 64,
Sklypo kad. Nr. 3875/0001:125 Varėnos m.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kitos paskirties inžineriniai statiniai – takai
Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB ,,Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT – 09300
Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, tomas@ss-exp.com, tel. +37069919282.

Statytojas (užsakovas) (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:
Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna
tel. +370 310 32001, info@varena.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val. UAB ,,Synergy Solutions“ būstinėje adresu Daugėliškio g. 32, Vilniuje, telefono Nr. +37069919282.
Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.varena.lt nuo 2020-07-14 iki 2020-07-28.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenes atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu UAB ,,Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32, LT – 09300 Vilnius ir el. paštu tomas@ss–exp.com nuo 2020-07-14 iki 2020-07-28.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Varėnos „Ryto“ progimnazija, Dzūkų g. 64, Varėna

2020-07-28 (antradienis) nuo 16:00 iki 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė medžiaga

2020-07-15T13:25:09+00:00