/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. liepos 15 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, VIENO BUTO GYV. NAMO NEMUNAIČIO G. 14, MERKINĖS MSTL., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statybvietės adresas ir žžemės sklypo kadastrinis numeris: Nemunaičio g. 14, Merkinės miestelis, Varėnos r. sav., kad. nr. 3835/0008:232.
ŽŽemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas: Arūnas Petrauskas, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus, el.pašštas: ap.projektai@gmail.com, tel.nr. +370 699 81163.
Statinio architektas: Arūnas Petrauskas, el.pašštas: ap.projektai@gmail.com.
Statytojas: – S. V.
Susipažžinti su projektiniais pasiūlymais galima 10 darbo dienų (nuo 2020-07-16 d. iki 2020-07-30 d.) nuo ššio praneššimo paskelbimo dienos adresu: S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus, tel. nr. +370 699 81163 darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val. bei Varėnos savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt.
Pasiūlymų pateikimas: visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki 2020 m. liepos 30 d. 17 val. elektroniniu pašštu ap.projektai@gmail.com, arba rašštu – S. Dariaus ir S. Girėno 6-5, Alytus.
Vieššas susirinkimas vyks 2020-07-30 d. nuo 16:00 iki 17 val. Merkinės seniūnijos pastate, Gardino g.1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VAIZDINĖ MEDŽIAGA

2020-07-15T13:49:14+00:00