/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. liepos 31 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Piliakalnio g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Piliakalnio g.10, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija: projektuojamas statinys yra gyvenamasis pastatas (vieno buto). Po rekonstravimo paskirtis nesikeis. Pastatas projektuojamas vieno aukšto su mansarda ir rūsiu po dalimi pastato. Stogas dvišlaitis. Statinio vieta sklype nekeičiama, plečiamas į pietinę pusę. Vizualizacijos su gretima užstatymo aplinka pridedamos (žr. skelbimo pabaigoje).
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: MB „Santakos architektūros studija“, architektas Arūnas Grigaitis, el. p.: santakosstudija@gmail.com, tel. Nr.: +370 685 45993.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): architektas Arūnas Grigaitis, el. p.: santakosstudija@gmail.com.
5. Statytojas: E.B.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Varėnos r. sav., Merkinė, Gardino g.1 +370 685 45993, nuo 2020-08-03 iki 2020-08-18 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., savivaldybės svetainės adresas: https://varena.lt/.
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2020-08-18 elektroniniu paštu santakosstudija@gmail.com ir telefonu +370 685 45993.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Gardino g. 1, Merkinės mstl., Varėnos r. sav., 2020-08-18, 16.00 val.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VAIZDINĖ MEDŽIAGA

2020-07-31T11:23:34+00:00