/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. rugpjūčio 6 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Merkio g. 64, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą projektiniai pasiūlymai.

Statinio statybvietės adresas: Merkio g. 64, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav; kadastrinis Nr. 3873/0002:109;
Statinio esama naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamoji (vieno buto).
Statinio būsima naudojimo paskirtis:
7.3. prekybos.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Projektuotojas: UAB „Archiplius“, į.k. 304461624, S. Dariaus ir S. Girėno 4A-2, LT-62137 Alytus, projekto vadovė: Edita Varanauskaitė, tel.: 862403189, el. paštas: archiplius@gmail.com
Statytojas: J. A.
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-08-24 (laikas nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 14:00 val.) S. Dariaus ir  S. Girėno 4A-2, Alytus, tel. Nr.: 862403189 arba Varėnos rajono savivaldybės puslapyje www.varena.lt
Pasiūlymų teikimas dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu, el. paštu, paštu arba pateikiant juos projektuotojui.
Viešas susirinkimas vyks: 2020-08-25, 16:00 val. Valkininkų seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 15, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., tel. nr.: 862403189.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

 

2020-08-06T18:20:04+00:00