/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2020 m. rugpjūčio 18 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

        Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3880/0002:295, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Vilkiautinio k., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Duomenys apie projektuojamą  statinį:
Adresas
: Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3880/0002:295 Vilkiautinio k.v.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai (9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai),
Projektuotojas: Projektai ir Co, UAB, adresas: Ateities pl. 31, Kaunas.
Projekto vadovas: Kęstutis Savickas, atestato Nr. 33681, el.p. projektavimas@zilinskis.com, tel. 8 613 05855
Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, adresas: Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius
Tel. 8 5 243 0882, el.p. info@placiajuostis.lt
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.varena.lt., nuo š. m. rugpjūčio 18 d. iki rugsėjo 2 d., darbo dienomis 8.00 – 16.00 val., Varėnos r sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Gardino g. 1., o taip pat Ateities pl. 31, Kaunas.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus iki viešo susirinkimo datos:
raštu: Ateities pl. 31, Kaunas LT – 52167 arba el. p. projektavimas@zilinskis.com
Informacija telefonu 8 613 05855.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 2 d. nuo 16.00 iki 17.00 val., Varėnos r sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Gardino g. 1.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-19T10:36:23+00:00