/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. kovo 29 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Administracinės paskirties pastato (stumbrininko pastato) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų (ūkinio pastato, svirno, daržinės (kluono)), Kastinio g. 130,  Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Statinių adresas: Kastinio g.130, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 3825/0005:53
Projektuojamų pastatų paskirtis: Administracinės, pagalbinio ūkio paskirties pastatai.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Šiaulių hidroprojektas“
PV Aurelijus Dabrikas
paštas: aurelijus.dabrikas@gmail.com ;
Tel. 867361089
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (kodas 188716139),
buveinės adresas: Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r. sav.
Tel./faks. (8 310) 44 641
El. p. direkcija@dzukijosparkas.lt.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Aušros al.66a-13, Šiauliai, tel. 867361089, darbo dienomis nuo 9:00 – 12:00 val. ir 13:00 – 17:00 val., iki 2021-04-14 d., internete adresu: www.varena.lt
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2021-04-09 d., 17:00 val.
Paštu: aurelijus.dabrikas@gmail.com, tel. Nr. +370 67361089, raštu: Aušros al.66a-13, Šiauliai
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks Marcinkonių seniūnijos patalpose, adresu Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., LT-65303
Viešo susirinkimo data: 2021 m. balandžio 14 d. 17:05 val.
Jei viešo susirinkimo metu galios karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu: ZOOM transliacijos nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/87459000320?pwd=TE1IZkF3YnREV2VZZEE2eWNsY3pyZz09

Transliacijos ID: 874 5900 0320
Slaptažodis: Z3ne03

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-30T17:51:51+00:00