/STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2021 m. spalio 14 d.

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO DAMONONIŲ K. 2, JAKĖNŲ SEN., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“  projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas: Damononių k. 2, Jakėnų sen., Varėnos r. sav.;
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai;
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23-510, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460;
  1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius): projekto vadovas Simonas Savickas; el. paštas: simonas@a-m.lt; tel. +370 684 82460;
  1. Statytojas: J. E. V.;
  2. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: nuo 2021-10-18 iki 2021-10-29 Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.varena.lt ir projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 10:00 – 15:00 val. suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos;
  1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2021-10-29 d. darbo dienomis 10:00-15:00 val., tel. 868482460 , el. paštu: simonas@a-m.lt, bei viešojo susirinkimo metu;
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-29 d. 17.30 val. Jakėnų seniūnijos patalpose, adresu Mokyklos g. 27, Žilinių k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav. Karantino atveju viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75789657294?pwd=dzY2cFpmOVFlTTBtbGxtaUNRQlFWQT09

Meeting ID: 757 8965 7294
Passcode: varena

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2021-10-14T11:34:21+00:00