/Varėnos rajono savivaldybė perka butus
2021 m. vasario 3 d.

Varėnos rajono savivaldybė perka butus

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 005, direktorius@varena.lt) skelbiamų derybų būdu perka du butus Varėnoje – vieną 3 kambarių butą su visais patogumais ir vieną 2 kambarių butą su daliniais patogumais.

Pirkimo dokumentus galima gauti pateikiant prašymą elektroniniu paštu: violeta.valuniene@varena.lt arba Varėna arba interneto svetainėje www.varena.lt/savivaldybe/teisinė informacija.

Pasiūlymai priimami iki 2021 m. vasario 18 d. 17.00 val. siunčiant juos paštu arba paliekami specialioje pašto dėžutėje prie Savivaldybės administracijos pastato įėjimo durų užklijuotuose vokuose.

Pasiūlymai su nekilnojamojo turto dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose. Pasiūlymą kandidatas pateikia pats arba atsiunčia paštu. Ant  voko turi būti užrašyta kuriai pirkimo daliai teikiamas pasiūlymas.

Pasiūlyme turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina, pateikta kadastrinių matavimų bylos kopija, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos; buto energinio naudingumo sertifikato kopija (iš VĮ Registrų centro); jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis; bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamąjį daiktą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka. Jeigu kandidatas negali dalyvauti pats, turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Informacija teikiama telefonu (8 310) 31 992.

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
www.varena.lt
2021-02-03T15:22:39+00:00