/VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSAI
2019 m. liepos 5 d.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSAI

  1. I. Skelbiamas asfalto aikštelės, esančios Varėnos r. sav., Varėna, Savanorių g. 48 (unikalus Nr. 4400-1527-8463, bendras plotas 3 560,00 kv. m) nuomos konkursas vairavimo mokyklų veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų. Pradinis nuompinigių dydis – 150,00 eurų (be PVM) per mėnesį.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:

ASFALTO AIKŠTELĖS (BENDRAS PLOTAS 3 560,00 KV. M) ESANČIOS, VARĖNA, SAVANORIŲ G. 48, NUOMOS KONKURSUI

  1. Skelbiamas pastato (unikalus Nr. 3897-1005-4032) patalpų (bendras plotas – 874,78 kv. m) ir saugyklos (unikalus Nr. 3897-1005-4054, bendras plotas – 51,23 kv. m), esančių Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinė, Sakų g. 20, nuomos konkursas patalpas gamybos, pramonės veiklai. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų. Pradinis nuompinigių dydis – 0,25 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PASTATO PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS – 874,78 KV. M) IR SAUGYKLOS (BENDRAS PLOTAS – 51,23 KV. M) ), ESANČIŲ VARĖNOS R. SAV., MERKINĖS SEN., MERKINĖ, SAKŲ G. 20, NUOMOS KONKURSUI

 

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko pavadinimas, adresas ir kodas, sąskaitos numeris;
  2. Siūlomas konkretus turto nuompinigių dydis.
  3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį už 3 mėnesius.

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2019 m. liepos 8 d. iki liepos 22 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993.

Komisijos posėdžiai vyks 2019 m. liepos 22 d.:

Dėl I-o konkurso 10 val.

Dėl II-o konkurso 11 val.

Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.).

2019-07-05T10:25:23+00:00