/Viešas aukcionas
2020 m. vasario 17 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas bendrabučio (unikalus Nr. 3893-3000-7015, bendras plotas – 1456,68 kv. m, 3 aukštų, sienos – plytų); valgyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7026, bendras plotas – 403,67 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytų); katilinės (unikalus Nr. 3893-3000-7048, bendras plotas – 123,37 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytų); mokyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7059, bendras plotas – 1525,98 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų); mokyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7066, bendras plotas – 558,87 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) ir priskirto 2,1109 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0708-8597), esančio Ūlos g. 4, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., viešas aukcionas. Aukciono Nr. 186237 svetainėje www.evarzytines.lt.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Aukciono sąlygas galima rasti Savivaldybės svetainėje www.varena/aukcionai, konkursai ir skelbimai.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt 

Aukciono sąlygos.

 

 

2020-02-17T10:45:24+00:00