/Viešas aukcionas
2020 m. balandžio 20 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas ½ garažo pastato dalies (unikalus Nr. 4400-0512-9546, pažymėjimas plane 1I1p, statybos metai – 1986, visas pastato užstatytas plotas – 31,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos) ir jam priskirto 0,0038 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5203-2250), esantys Varėnos r. sav., Varėna, Liepų g. 7A.

Aukciono Nr. 187768 svetainėje www.evarzytines.lt.

VARĖNOS R. SAV., VARĖNA, LIEPŲ G. 7A ESANČIO GARAŽO PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 1. ½ garažo pastato dalis (unikalus Nr. 4400-0512-9546, pažymėjimas plane 1I1p, statybos metai – 1986, visas pastato užstatytas plotas – 31,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos) ir jam priskirtas 0,0038 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5203-2250), esantys Varėnos r. sav., Varėna, Liepų g. 7A.
 2. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Aukciono Nr. 187768.
 3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 1 495 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 1 220 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 275 Eur, iš jų žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 145 Eur.
 4. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 140 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 6. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
 7. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT937181200002130126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – dalyvio registravimo mokestis 30 Eur, garantinis įnašas 140 Eur).
 8. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamajam turtui, turi būti pervesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
 9. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
 10. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos.
 11. Kitos aukciono sąlygos. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartis.
 12. Aukciono data ir laikas: pradžia 2020-05-25 9.00.00 val., pabaiga 2020-05-28 13.59.59 val.
 13. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2020-05-20 0.00.00 val., pabaiga 2020-05-21 23.59.59 val.
 14. Turto apžiūra nuo 2020-05-11 iki 2020-05-13 nuo 9.00 iki 15.00 val..

Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Vytautą Čiurlevičių, Turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą, tel. Nr. 8 695 99600, el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt

 1. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

15.1. Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas: kita.

 1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

16.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

16.2. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;

16.3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos apsaugos zonos.17. Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

 1. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

2020-04-20T11:31:23+00:00