/Viešas aukcionas
2020 m. balandžio 20 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, bendras plotas – 0,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., Panaros k., Nemuno g. 38A.

Aukciono Nr. 187780 svetainėje www.evarzytines.lt.

VARĖNOS R. SAV., MERKINĖS SEN., PANAROS K., NEMUNO G. 38A ESANČIO VERŠIDĖS PASTATO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 1. Veršidės pastatas (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, bendras plotas – 0,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esantis Varėnos r. sav., Merkinės sen., Panaros k., Nemuno g. 38A.
 2. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Aukciono Nr. 187774.
 3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 1 200 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 1 200 Eur. Žemės sklypas nuomojamas.
 4. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 120 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 6. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 20 Eur.
 7. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT937181200002130126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – dalyvio registravimo mokestis 30 Eur, garantinis įnašas 90 Eur).
 8. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
 9. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
 10. Kitos aukciono sąlygos. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 25 dienas nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaroma pirkimo–pardavimo sutartis. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį.
 11. Aukciono data ir laikas: pradžia 2020-05-25 9.00.00 val., pabaiga 2020-05-28 13.59.59 val.
 12. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2020-05-20 0.00.00 val., pabaiga 2020-05-21 23.59.59 val.
 13. Turto apžiūra nuo 2020-05-11 iki 2020-05-13 nuo 9.00 iki 15.00 val..

Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Gintautą Tebėrą, Merkinės seniūnijos seniūną, tel. Nr.  8 686 05823, el. p. gintas.tebera@varena.lt

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-20T11:32:32+00:00