/Viešas aukcionas
2019 m. birželio 21 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad paskelbtas statinių komplekso ir jam priskirto 2,1109 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0708-8597), esančio Ūlos g. 4, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 173439 svetainėje www.evarzytines.lt .

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 1. Bendrabučio (unikalus Nr. 3893-3000-7015, bendras plotas – 1456,68 kv. m, 3 aukštų, sienos – plytų); valgyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7026, bendras plotas – 403,67 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytų); katilinės (unikalus Nr. 3893-3000-7048, bendras plotas – 123,37 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytų); mokyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7059, bendras plotas – 1525,98 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų); mokyklos (unikalus Nr. 3893-3000-7066, bendras plotas – 558,87 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) ir priskirto 2,1109 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0708-8597), esančio Ūlos g. 4, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., viešas aukcionas.

Aukciono Nr. 173439 svetainėje www.evarzytines.lt .

 1. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.
 2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 55 680 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 55 440 Eur, žemės sklypas nuomojamas, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 240 Eur.
 3. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 5 000 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 4. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
 6. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Varėnos rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188773873) atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT937181200002130126, AB Šiaulių bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – dalyvio registravimo mokestis 30 Eur, garantinis įnašas 5 000 Eur).
 7. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamajam turtui, turi būti pervesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
 8. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
 9. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos.
 10. Kitos aukciono sąlygos. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartis.
 11. Aukciono data ir laikas: pradžia 2019-07-05 9.00.00 val., pabaiga 2019-07-08 13.59.59 val.
 12. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2019-07-02 0.00.00 val., pabaiga 2019-07-03 23.59.59 val.
 13. Turto apžiūra nuo 2019-06-25 iki 2019-06-26 nuo 9 iki 15 val.

Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Varėnos specialiosios mokyklos direktorę Aušrelę Armaitienę, tel. +370 610 67302, el. paštas specialioji.mokykla@varena.lt.

 1. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

15.1. Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas – kita / visuomeninės paskirties teritorijos.

 1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

16.1. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

16.2. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

16.3. XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai;

16.4. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

16.5. I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

16.6. II. Kelių apsaugos zonos;

16.7. VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

 1. Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
 2. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
 3. Aukciono Nr. 173439 svetainėje www.evarzytines.lt.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

2019-06-21T08:45:36+00:00