/Viešas aukcionas
2022 m. rugsėjo 9 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad Varėnos rajono savivaldybė paskelbė viešą aukcioną, kuriame parduoda biokurą (218,44 kub. m susmulkintų spygliuočių kirtimo atliekų, „preliminariais skaičiavimais tai yra apie 400 MWh, kuras pagal Baltpool klasifikaciją – SM3). Pirkėjas biokuro pakrovimą atlieka savo sąskaita“). Pradinė pardavimo kaina – 9935 eurų.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 eurų.

Garantinio įnašo dydis – 500 eurų.

Aukciono Nr. 230400 svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia  2022-09-21 00:00

Dalyvių registracijos pabaiga  2022-09-22 23:59

Aukciono pradžia  2022-09-27 09:00

Aukciono pabaiga  2022-09-28 13:59

Turtą apžiūrėti galima iš anksto susitarus su atsakingu asmeniu

Biokuras yra J. Basanavičiaus g. 56, Varėnoje.

Atsakingas asmuo Justinas Balciukevičius tel. 862834579

Elektroninio aukciono laimėtojas privalo pasirašyti Turto objekto perdavimo aktą per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą. Šis aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas, turto pardavimo kaina sumokami į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT93 7181 2000 0213 0126 AB Šiaulių banke (banko kodas 71812). Sumokėtas garantinis įnašas dalyviams grąžinamas į Jų sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pasibaigimo dienos. Aukcione nupirktas turto objektas, aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusia dokumentacija aukciono laimėtojui perduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklėmis, patvirtintomis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. DV-443 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Alma Tamulevičienė, tel. (8 310) 31 993, el. p. alma.tamuleviciene@varena.lt

2022-09-09T09:43:35+00:00