/VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ
2022 m. liepos 26 d.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos r.
Statinio geografinės koordinatės: X: 5991895,0; Y: 528060,0

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita
Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis (tipas): Kiti inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovė Dovilė Gribulienė, el. p.: dovile.gribuliene@srp.lt,
mob.: +370 607 79144

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „LTG INFRA“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius; el. p.: info@ltginfra.lt, tel. nr.: +370 5 269 3353

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 676 07252
Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.
Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus vyks nuo 2022-07-26 d. iki 2022-08-11 d.
Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – VRSA) interneto svetainėje www.varena.lt
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VRSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti adresu: UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; el. paštu: info@srp.lt; tel.: +370 676 07252, iki 2022 m. rugpjūčio 11 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją https://bit.ly/3ypB0tz

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. rugpjūčio 11 d., 16:00 val.

 

Atsisiųsti projektą

 

2022-07-26T10:50:29+00:00