/Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto pritaikymas neįgaliesiems 2024-04-12T12:27:45+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant asmenims su negalia nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Paslauga teikiama fiziniams asmenims, kuriems nustatytas: neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir 1) specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba 2) judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba 3) specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios.
Gavus prašymą pareiškėjas įrašomas į būsto pritaikymo eilę. Prioritetas teikiamas 1) asmenims iki 18 metų 2) asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros; 3) asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas; 4) dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Asmuo su negalia (jo atstovas) kreipiasi į socialinio darbo organizatorių pagal savo gyvenamąją vietą arba į Socialinių paslaugų skyrių, pateikdamas nustatytos formos prašymą pritaikyti būstą, kuriame jis gyvena.
Paslaugos suteikimo trukmė Atėjus eilei, per kalendorinius metus.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
– prašymas pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu;
– asmens, kuriam pritaikomas būstas tapatybę patvirtinantis dokumentas;
-išrašas iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išduotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo, jei asmeniui yra paskirtos dializės procedūros;
-būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus;
-teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Vesta Čaplikaitė, tel. (8 310) 31 802, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt
Prašymo forma (-os) Prašymas
Reglamentuojantys teisės aktai  Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašas_2024-01-01 (4)