/Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto pritaikymas neįgaliesiems 2022-01-19T16:09:09+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Paslauga teikiama fiziniams asmenims, kuriems nustatytas: specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis; specialusis techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis; specialusis nuolatinis priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios ir vaikams su sunkia negalia.
Gavus prašymą pareiškėjas įrašomas į būsto pritaikymo eilę. Prioritetas teikiamas neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros; neįgaliesiems, besimokantiems pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas; dirbantiems neįgaliesiems, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis; vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.Asmuo su negalia (jo atstovas) kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, pateikdamas  laisvos formos prašymą pritaikyti būstą, kuriame jis gyvena.
Paslaugos suteikimo trukmė Atėjus eilei, per kalendorinius metus.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
-laisvos formos prašymas raštu arba elektroniniu būdu;
-neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
-neįgaliojo pažymėjimo kopija;
-išrašas iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išduotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros ar vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės;
-būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus;
-teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Laisvos formos prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d.  įsakymas Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“.