/Investicijos
Investicijos 2024-06-28T11:24:02+00:00

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo laikotarpis, metai

Bendra projekto vertė, tūkst. Eur

1

Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba (I etapas – baseino statyba)

2007-2016

5 064,7

2

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės pastato rekonstravimas

2013-2015

1 243,1

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato B korpuso energetinių charakteristikų gerinimas

2013-2014

213,0

4

Sportas – galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiučino rajonuose

2013-2015

1 007,7

5

Šviečiantys pasienio miestai

2012-2014

207,3

6

Teritorijų planavimas – ekologinio transporto infrastruktūros plėtrai

2012-2014

81,4

7

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2012-2014

25,2

8

Perlojos kaimo teritorijos prie Vytauto Didžiojo paminklo atnaujinimas

2013- 2014

93,0

9

Perlojos kaimo kapinių infrastruktūros įrengimas

2013-2015

77,4

10

Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas

2012-2014

469,0

11

Pėsčiųjų tiltas per Ūlos upę Žiūrų kaime ir Gudžių kaimo mokyklos pastato katilinės rekonstrukcija

2013-2015

188,1

12

Kastinio ir Miškininkų gatvių ruožų atnaujinimas Marcinkonių k., Varėnos r.

2014

77,3

13

Viešosios erdvės Senosios Varėnos kaime prie „Angelo“ skulptūros sutvarkymas

2014

68,5

14

Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime

2011-2014

376,9

15

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio – darželio modernizavimas

2010-2014

776,7

16

Varėnos miesto M. K. Čiurlionio gatvės dalies rekonstravimas

2013-2014

102,4

17

Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje

2013-2014

19,1

18

Turistams atviras pasienio regionas – šiuolaikinė rinkodara Varėnos konkurencingumui didinti

2014

59,6

19

Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas

2012-2014

15,7

20

Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje

2013-2015

341,3

 21

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone

 2013-2015

 877,0

 22

Naujųjų Valkininkų kaimo katilinės, įrengiant du vandens šildymo katilus po 0,6 MW ir metalinį dūmtraukį, rekonstrukcija

 2015

 204,5

23

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas

2012-2014

36,2

24

Varėnos r. savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų įsteigimas (I etapas)

2010-2014

480,1

25

Varėnos specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas (II etapas)

2011-2014

855,0

26

Vandentiekio tinklų Miškininkų g. Marcinkonyse, Varėnos rajone, statyba

2013-2014

35,1

27

4 MW galios vandens šildymo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio įrengimas

2014

1 737,9

28

Šilumos tiekimo tinklų renovacija Varėnos mieste III etapas

2014

311,3

29

Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose

2014

33,9

30

Mokinių ugdymas kartu su šeima

2011-2013

40,7

31

Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Varėnos rajone

2012-2013

69,8

32

Žiežulio pėsčiųjų tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra

2011-2013

136,2

33

Teritorijos tarp Varėnos miesto ribos, Marcinkonių ir Girios gatvių Varėnos mieste detaliojo plano parengimas

  2011-2013

47,0

34

Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas

2011-2013

298,4

35

Dubičių kaimo viešojo pastato rekonstravimas ir jo pritaikymas kompleksiniam viešųjų paslaugų teikimui

2011-2013

297,9

36

Valkininkų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2013

852,7

37

Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos pastato Voronecko g. 2, Varėnoje, energetinių charakteristikų gerinimas

2010-2013

826,1

38

Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime (III etapas I ruožas nuo J.Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas nuo Alytaus gatvės iki Marcinkonių gatvės).

2010-2013

1 262,5

39

Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose

2010-2013

422,1

40

Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2013

1 291,3

41

Varėnos miesto bendrojo plano parengimas

2010-2013

94,9

42

Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio

2009-2013

340,0

43

Varėnos miesto kvartalinių šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija III etapas

2013

14,4

44

Vieno langelio principo įgyvendinimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje

2011-2012

163,6

45

Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

2010-2012

578,3

46

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

2009-2012

393,7

47

Teritorijos tarp J.Basanavičiaus g., Perlojos g. ir Marcinkonių g. Varėnos mieste detaliojo plano parengimas

2011-2012

3,9

48

Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos remontas

2006-2012

1 938,7

49

Varėnos m. M. K. Čiurlionio ir Pramonės g. rekonstravimo I-asis etapas (ruožo nuo Vytauto g. iki Savanorių g.)

2007-2012

1 357,1

50

Vytauto g. rekonstravimas Varėnos m. II-as etapas (ruožas nuo Marcinkonių g. iki J.Basanavičiaus g.)

2009-2012

811,0

51

Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas

2009-2012

241,0

52

Gudžių laisvalaikio ir pramogų centro rekonstravimas

2010-2012

297,1

53

Sporto aikštelių Panočių, Sarapiniškių, Žilinų, Gudžių, Tolkūnų kaimuose rekonstravimas

2010-2012

289,9

54

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje  II etapas (Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-011)

2010-2012

1 432,8

55

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje papildomi darbai pagal rangos sutartį Nr. 53. (Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-011)

2012

91,4

56

Mazuto ūkio modernizavimas

2012

131,8

57

Šilumos tiekimo tinklų renovacija II etapas

2012

521,2

58

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“  ind. namų kvartalas Marcinkonių g. Varėnoje  (Projekt. Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089)

2011-2012

300,3

59

Strateginio planavimo bei priežiūros sistemos optimizavimas Varėnos rajono savivaldybėje

2010-2011

198,0

60

Karloniškės ežero išvalymas

2010-2011

98,5

61

Bendradarbiavimas, informacijos sklaida ir regionų įvaizdžio gerinimas Lietuvos – Lenkijos pasienyje

2010-2011

59,5

62

Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų anglų k. ir kompiuterinio raštingumo mokymai

2010-2011

32,4

63

Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių audio/video transliacijų internetu gyventojams realizavimas

2009-2011

55,6

64

Šilumos trasų rekonstrukcija I etapas

2011

1 189,5

65

Autotransporto svarstyklių įrengimas

2011

31,3

66

Deaeracinio įrenginio įrengimas

2011

 39,0

67

Šilumos punktų automatizavimas

2011

21,1

68

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje

2009-2010

635,9

69

Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Nedzingės ir Pakaršio kaimų vandens nuleidžiamojo tinklo, hidrotechninių statinių ir rinktuvų atnaujinimas

2010

393,6

70

Naujo socialinio būsto statyba Varėnoje

2007-2010

2 001,5

71

Varėnos katilinės katilo „KAISTRA 7000″ pakuros rekonstrukcija

2009

288,8

72

Varėnos ligoninės operacinės rekonstrukcija

2008-2009

330,5

73

Varėnos rajono savivaldybės Vydenių seniūnijos vandens nuleidžiamojo tinklo bei jo hidrotechninių statinių atnaujinimas

2008-2009

387,8

74

Nemuno aukštupio baseino I etapo projektas  „Vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklų plėtra Varėnoje

2007-2009

2 750,0

75

Varėnos kultūros centro pastato rekonstravimas

2005-2009

2 302,5

76

Varėnos katilinės modernizacija

2008

249,1

77

Merkinės miestelio Vilniaus ir Seinų gatvių rekonstrukcija

2007-2008

599,5

78

VšĮ Varėnos ligoninės pastato kapitalinis remontas (II etapas)

2007-2008

691,2

79

Teminis kaimas: naujos galimybės pasienio regionų verslui, turizmui ir kultūrai

2006-2008

20,6

80

Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2006-2008

117,4

81

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas

2006-2008

196,9

82

Derėžnyčios upelio praeities taršos padarinių pašalinimas ir ekologinės būklės bei rekreacinių galimybių gerinimas

2006-2008

413,1

83

Socialinių paslaugų centro įkūrimas

2006-2008

1 002,6

84

Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos senojo pastato atnaujinimas

2007

209,0

85

Šilumos trasų rekonstrukcija

2007

263,8

86

Kelio Nr.077 (Mančiagirė- Zervynos) rekonstravimas

2006-2007

661,8

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis, metai Bendra projekto vertė, tūkst. Eur
1 Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) 2016–2018 1 642,1
2 Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) 2017–2019 842,0
3 Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 2018–2022 462,2
4 Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui 2018–2020 947,6
5 Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui 2018–2022 252,3
6 Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 2019–2022 861,1
7 Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui 2021–2024 1 162,4
8 Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 2018–2021 873,4
9 Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 2018–2021 702,3
10 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone 2017–2021 2 473,1
11 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) 2017–2019 296,7
12 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas) 2019–2023 693,7
13 Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone 2016–2020 625,7
14 Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra 2017–2022 41,5
15 Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse 2017–2019 96,0
16 Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“, II etapas 2019–2022 74,3
17 Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste 2017–2019 341,0
18 Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas 2018–2021 219,6
19 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje 2017–2019 227,4
20 Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti 2018–2023 624,3
21 Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas 2017–2022 457,3
22 Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas 2018–2023 370,0
23 Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (energetinė dalis ir vidaus patalpų atnaujinimas) 2017–2024 989,5
24 Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse 2018–2020 228,8
25 Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija 2017–2020 872,2
26 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje 2019–2022 200,5
27 Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Varėnos rajono savivaldybėje 2018–2023 15,7
28 Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje 2018–2022 198,8
29 Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje 2018–2019 161,0
30 Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje 2017–2023 405,3
31 Integralios pagalbos plėtra Varėnos rajone 2016–2022 462,3
32 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas 2017–2022 477,4
33 Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų, vaikų dienos centrų steigimas ir plėtra 2019–2022 200,6
34 Kokybės krepšelis 2020–2022 384,6
35 Geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabineto įkūrimas VšĮ Varėnos ligoninėje 2020–2022 241,2
36 Pietryčių Lietuvos krašto turizmo e-rinkodara 2016–2019 44,7
37 Mokomės mokyti(s) matematikos 2017–2020 65,7
38 Varėnos rajono turizmo e-rinkodara 2018–2022 130,6
39 Mokymasis tyrinėjant 2020–2022 94,3
40 Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 2018–2020 435,1
41 Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 2018–2019 226,6
42 Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas 2018–2019 277,7
43 Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas 2018–2019 184,7
44 Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas 2019 286,5
45 Varėnos rajono savivaldybėje Žilinų kadastro vietovėje dalies melioracijos statinių rekonstrukcija 2016–2017 71,1
46 Viešosios įstaigos Dargužių amatų centro tradicinių amatų plėtra 2017–2019 197,8
47 Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Pakaršio sausinimo sistemos polderio rekonstrukcija 2020–2022 226,3
48 Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas 2020–2021 458,1
49 Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas 2021–2022 208,2
50 Pagalbos namuose organizavimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims 2021–2022 84,8
51 Sveika kaimynystė: socialinė įtrauktis per fizinį aktyvumą suteikia galimybę gyventi sveikai 2017–2018 153,0
52 Būk aktyvus – būsi sveikas 2017–2019 75,9
53 Šeimų stiprinimas pasienio bendruomenių kūrimui 2017–2019 220,2
54 Augančios socialinės pasienio iniciatyvos 2017–2018 48,5
55 Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti 2017–2019 138,1
56 Aktyvios ir sveikos pasienio bendruomenės 2018–2019 39,1
57 Turizmo trasos – raktas į pasienio bendruomenių patirčių mainus 2018–2020 9,7
58 Savivaldybės – aktyvios bendruomenės narės 2019–2022 84,1
59 Daryk su džiaugsmu 2019–2021 59,8
60 Svarbiausia – pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijjos ir Lietuvos pasienyje 2019–2021 160,7
61 Verslo tiltai: išdrįsk žengti pirmą žingsnį 2020–2024 501,6
62 Aktyvūs vaikai – sveiki vaikai 2020–2023 429,7
63 Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija 2020–2023 248,7
64 Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose 2018–2022 1 199,2
65 Svetimžemių invazinių rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos–Baltarusijos pasienio regione 2019–2021 34,0
66 Gebėjimų stiprinimas didinant ekologinių ir valstybės saugomų teritorijų (objektų) saugumą pasienio regionuose 2020–2023 330,7
67 Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos pastato Varėnos r., Užuperkasio k., Mokyklos g. 2, kapitalinis remontas 2007–2017 2 422,4
68 Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos pastato J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, dalinis modernizavimas 2017 102,0
69 Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje 2017–2018 11,7
70 Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato adresu Seinų g. 16, Merkinė, Varėnos r. sav., modernizavimas (II etapas) 2018–2021 1 101,9
71 Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos sporto salės remontas 2018 47,0
72 Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salės modernizavimas 2019 24,6
73 Memorialo Dainavos apygardos partizanams Merkinės miestelyje, Varėnos rajono savivaldybėje, sutvarkymas 2018–2024 952,2
74 Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno Dzūkų g. 64, Varėnoje, atnaujinimas 2020–2022 548,5
75 Varėnos rajono savivaldybės civilinės būklės aktų registravimo funkcijai skirtų patalpų atnaujinimas 2020 43,2
76 Varėnos rajono savivaldybės administracinio pastato Vytauto g. 12, Varėnoje, modernizavimas 2020–2024 821,2
77 Privačių namų prijungimas prie centralizuotų tinklų surinkimo infrastruktūros Varėnos mieste 2019 104,1
78 Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros 2020–2022 244,5
79 Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esančių būstų prijungimas prie nuotekų tvarkytojams priklausančios nuotekų infrastruktūros (II etapas) 2020–2022 165,1
80 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Varėnos ligoninėje 2020–2021 189,8
81 Šilumos siurblio oras–vanduo įrengimas Varėnos PSPC Merkinės filiale 2019–2020 43,7
82 Varėnos „Ryto“ progimnazijos saulės elektrinė 2020–2023 95,5
83 Varėnos r. Valkininkų gimnazijos saulės elektrinė 2021–2023 98,9
84 Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos saulės elektrinė 2021–2023 53,8
85 Varėnos r. Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio saulės elektrinė 2020–2023 37,6
86 Saulės elektrinių įsigijimas ir įrengimas (Varėnos rajono savivaldybės administracija) 2022–2023 861,8
87 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos sporto centre 2022–2023 363,1
88 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje 2021–2023 99,6
89 Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos nutolusi saulės elektrinė 2021–2023 114,1
90 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje 2021–2023 40,7
91 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos švietimo centre 2021–2023 16,6
92 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos socialinių paslaugų centre 2021–2023 22,8
93 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2022–2023 36,7
94 Nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš saulės parko (Merkinės globos namai) 2021–2023 119,1
95 Saulės elektrinių įsigijimas ir įrengimas (Merkinės krašto muziejus) 2022–2023 24,1
96 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje 2021–2023 32,3
97 Saulės elektrinės diegimas (Varėnos globos namai) 2022–2023 29,3
98 Nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš saulės parko (Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai) 2022–2023 36,8
99 Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymas Varėnos rajono savivaldybėje 2022–2023 71,2
100 Dzūkų g. Varėnos m. rekonstravimas 2015–2018 879,4
101 Varėnos miesto J. Basanavičiaus g. ruožo nuo Perlojos g. iki Trumposios g. rekonstravimas 2018–2019 464,9
102 Varėnos rajono savivaldybės Valkininkų seniūnijos Graužupio upelio baseino griovių ir tilto Nr. 10 per Merkio upę rekonstrukcija  2022–2024  375,0
103 Varėnos rajono savivaldybės Vydenių seniūnijos Uosupio ir Nočios upelių baseinų griovių, tilto Nr. 30 per Uosupio upelį, Merkinės seniūnijos Straujos upelio baseino griovių ir tilto Nr. 21 per Straujos upelį rekonstrukcija  2022–2024  228,3

Informacija ruošiama.